Flag International Shop
  • teams vormen, stormen
    & normen = Performen!


    Wij combineren teamontwikkelingsmodellen van Tuckman en Lencioni met onze eigen unieke mix van branche-ervaring en Insights Discovery en MapsTell leerproducten om ook jouw team naar een hogere prestatie te begeleiden.

Webshop Webshop voor Materialen

Gefaseerde teamontwikkeling

Teamontwikkeling kent een gefaseerd proces om uiteindelijk te komen tot een high performing team. Het startpunt is afhankelijk van de historie en mate van vertrouwen binnen het team. Wij onderkennen de volgende fases en begeleiden teams graag naar het volgende niveau:

  • Forming: Elkaar leren kennen. Zorgen dat de samenstelling van jouw team duidelijk is; 
  • Storming: Durven geven van feedback. Introductie van Feedforward om tops & tips te geven;
  • Norming: Bepalen van teamrollen in uw team. Afspraken wie wanneer welke rol pakt;
  • Performing: Verantwoordelijkheden nemen en delegeren. Blind durven vertrouwen.

Het resultaat van deze ontwikkeling? Een high performing team zonder energieverlies. Makkelijk? Zeker niet! Dit vergt een stapsgewijze ontwikkeling en oefening om niet terug te vallen. Maar dan is het kinderspel om ambitieuze doelstellingen vast te stellen en te halen.

Vormen van teams

De eerste stap in elke teamreis is het vormen van het reisgezelschap, waarbij iedereen net wat meer van zichzelf durft te laten zien. En dit durven heeft te maken met onderling vertrouwen, welke wordt ondersteund met een vergroot zelfinzicht dankzij het Insights Discovery of MapsTell profiel. De beroemde spiegel van deze profielen laten ieders sterke en verbeterpunten zien inclusief tips hoe deze te ontwikkelen. De positieve 'kleurentaal" maakt het daarbij veilig om dit ook te delen.

Tijdens een eerste workshop komt het team ook fysiek in beweging op de Insights mat. Met interactieve oefeningen leert ieder zijn/haar wielpositie beter te begrijpen, maar juist ook de mobiliteit op het wiel. De meeste deelnemers hebben nu eenmaal twee of drie kleuren bovengemiddeld in hun voorkeurspositie. En kijk eens naar de overkant; uw tegenovergestelde type heeft je zoveel te brengen!

Stormen van teams

Maar deze overkant is best lastig te begrijpen/bereiken. De wereld wordt namelijk vanuit een compleet ander perspectief ervaren. Dankzij een rondje langs kernkwadranten merken deelnemers dat hun eigen kwaliteiten op een goede dag ook meteen de valkuil kan zijn op een slechte dag. Met de brug naar positieve aanvulling van tegenstellingen en ieders uitdaging worden allergieën beter begrepen.

In deze oefenen we af met de belangrijkste methode voor de 'storming' fase: Feedforward. Hierbij leren deelnemers om beter complimenten te geven en opbouwend ontwikkelpunten aan te geven. Met de juiste flow (objectieve data > dieper gevoel > dramatische interpretatie > doen!) tonen we een makkelijke manier tot het geven van structurele feedback. En we blijven niet hangen in het verleden, maar zoeken de verbetering in de toekomst. Daarom noemen we dit feedforward!

Normeren van teams

Tijdens een volgende workshop is het tijd om te werken aan normering. Uit onze ervaring blijkt dat een gebrek aan een gezamenlijk beeld vaak de reden is voor het gebrek aan samenwerking tussen collega's. Met het bepalen van teamrollen binnen jullie processen introduceren wij een soepelere samenwerkingsvorm, de term "Is het werkbaar?" en continu slimmere verbetering via het roloverleg. Wij waarderen individuele verschillen, maar introduceren wel de gezamenlijke focus.

Met deze teamrollen is het nu voor alle deelnemers makkelijker om het gewenste gedrag op te halen, de juiste communicatiestrategie per situatie te kiezen en prioriteiten te bepalen. Hierbij ontstaat een natuurlijk rollenspel (zoals de befaamde 'good cop' en 'bad cop') waarmee ieder weet hoe en waarom iemand iets doet. Het persoonlijke werkgeluk stijgt hiermee automatisch. We zitten nu allemaal in dezelfde expeditie met hetzelfde doel voor ogen!

Presteren van teams

De grens tussen 'stretch' en 'stress' is dun. Door de boog niet continue gespannen te houden en elkaar te coachen groeit ieders mogelijkheden. In onze workshops is dat dan ook precies onze stijl. Humor met een functie, samenwerking als verbinding, informatie als fundering en pittige prikkels als stretch onder begeleiding. We gaan daarbij een niveau hoger dan de deelnemers initieel hadden voorgenomen, maar natuurlijk wel veilig gezekerd.

Dit is het moment waarop wij beproefde methodieken en -modellen (Start with Why, Lean, Agile, Holacratie, HEI360, jullie eigen standaarden) kleur geven. Met behulp van G-Wave helpen wij teams ieders waarom te vinden, de benodigde verandering in acties uit te werken en het eindplaatje te visualiseren. De laatste stap in dit model is naar onze mening de allermooiste: Wie kans ons helpen om het resultaat makkelijker te bereiken? Want alleen kom je ergens sneller, maar samen kom je verder!


Onze workshops

Onze programma’s zijn toegankelijk en blijvend. Hoewel elke workshop uniek is, hebben wij een formule die keer op keer werkt. Connecting Colours gebruikt de Insights Discovery en MapsTell modellen met de vier kleuren als fundament. We nemen de tijd om de voorkeuren van het team, zowel per individu als het collectief, te meten en te zorgen dat alle kleuren worden toegepast.

 
Helder blauwe energie - is precies, onderzoekend en formeel met een voorkeur voor uitgebreide analyse. Naast de toegankelijkheid hebben onze programma's een grote diepgang. Gebaseerd op het werk van Carl Jung geven zij individuen uitgebreid inzicht in hun eigen voorkeuren en gedrag. Jung had zelf een voorkeur voor helder blauwe energie (introvert denken) en we denken dat hij onze aanpak wel zou waarderen!Vurig rode energie - is competitief, wilskrachtig en gefocust, met een sterke voorkeur voor praktische actie. Wij begrijpen dat een dag uit de dagelijkse praktijk een grote investering is, waardoor wij ervoor zorgen dat elke seconde telt. Niemand verlaat de workshop zonder een handvol vervolgacties – zowel groot als klein. Wij houden het tempo hoog en de conversatie levendig.
Zacht groene energie - is aanmoedigend, geduldig en rustgevend met een behoefte aan reflectie. Wij verzorgen een veilige omgeving waar mensen zichzelf mogen zijn. Zonder gevaar voor afwijzing, en met waardering voor de onderlinge verschillen. Van begin tot eind.Stralend gele energie - is sociaal, dynamisch en enthousiast met een voorkeur voor interactieve deelname. We combineren een hoog tempo met uitnodigende activiteiten, dat mensen met elkaar laat praten over een breed spectrum van onderwerpen. Het geluid van gelach is nooit ver weg, daar wij geloven dat leren, net als het leven, leuk is!

Het is onze verantwoordelijkheid om de balans in de kleuren energie te herkennen, en we zullen jullie daar ook mee helpen. Onze programma's hebben een juiste balans en we weten wanneer individuen in hun comfortzone zitten, en wanneer ze worden uitgedaagd. Er is een breed scala aan programma's waar u uit kan kiezen en we stemmen graag met u een specifiek programma af gebaseerd op jouw specifieke doelstellingen.


Vaak is het Insights Discovery model het fundament voor onze aanpak. Of het nu gaat om het creëren, verbeteren of uitdagen van een team, we gebruiken ons portfolio van Insights Discovery producten om het leren veilig te maken, als katalysator voor toekomstige ontwikkeling, en om te zorgen dat het geleerde bijblijft.

We gebruiken ook graag het MapsTell model. Deze visuele methodiek gebruikt de DISC kleurentaal in de metafoor van "De Wereld van Verschil". Het is een laagdrempelige en leuke manier om teams inzicht te geven in je persoonlijke voorkeuren, elkaars positie ten opzichte van elkaar en de reis die jullie samen gaan afleggen.