Flag International Shop

Webshop Webshop voor Materialen

Implementatiemethodiek voor ontwikkelprogramma's

Om de verandering te verankeren gebruiken wij de PACE implementatiemethodiek. Een complete planmatige aanpak om de doelgroep te enthousiasmeren en activeren. Met vervolgens voldoende aandacht voor het borgen van de kennis in de organisatie. Dankzij PACE zorgen wij voor een blijvende transformatie naar de gewenste organisatie.

De vier fasen van de PACE implementatiemethodiek

Plannen van het ontwikkelprogramma

Elk ontwikkelprogramma is van veel factoren afhankelijk en daardoor altijd weer anders. Toch is er een sterke behoefte om aan de start van een traject de route zo voorspelbaar mogelijk in beeld te hebben. Door onze holistische analyse krijgen we grip op zowel de harde als de zachte factoren van het project. Daarbij bepalen we waar voor de organisatie de noodzaak het grootst is aan de hand van prioriteiten én waar het rendement het hoogst is aan de hand van de juiste aanpak. Door gebruik te maken van onze eerdere ervaring hebben we een betrouwbare benchmark en een hoge mate van voorspelbaarheid. Daarmee wordt een concreet plan opgeleverd waarmee de rest van het traject op gestuurd kan worden.

Activeren van de doelgroep
Met het PACE PLAN gaan we nu echt aan de slag. Met het uitgangspunt om klein te beginnen, maar om daarna snel op te schalen. Hierdoor hoeven we enerzijds niet te wachten tot alles definitief en perfect is en anderzijds hebben we nog ruimte om te experimenteren en bij te sturen. Wij geloven dan ook in gefaseerde implementaties i.p.v. een "big-bang" benadering. Hierbij maken we gebruik van verkregen organisatie-inzichten en werken we intensief samen met de ‘early adopters’ van de organisatie. In het verdere verloop van het project en de uiteindelijke borging zijn dit de ideale ambassadeurs van de transformatie. Met de nodige aandacht voor het beleid en communicatie bereiden we de organisatiebrede implementatie verder voor.

Cultiveren van de verandering

Na de succesvolle experimenten in de Activate fase is het nu tijd om op te schalen. De op de organisatie aangepaste programma's gaan we nu breder implementeren met een uitgekiende communicatie- en trainings-aanpak. Bij de communicatie verbinden we op het gevoel (verkoop de ‘WHY’), maken de verandering concreet (leg de ‘HOW’ uit) en koppelen dit aan de nieuwe manier van samenwerken (toon de ‘WHAT’). Op basis van de persoonlijke voorkeuren bieden we een juiste mix van trainingen aan welke past bij de leerstijl van de doelgroep. Tenslotte ondersteunen we actief alle gebruikers op de werkvloer met coaching en e-learning.


Elke dag een beetje beter

Een implementatie is niet het eindpunt maar een nieuw begin. Met de introductie van de verandering is bewust niet alles in 1 keer aangeboden maar zorgen we voor een geleidelijke activatie met ons teammodel. Daardoor krijgen medewerkers eerst de gelegenheid om gewend en vertrouwd te raken voordat we de lat steeds hoger leggen. Door goed te meten weten we waar we de samenwerking steeds verder kunnen laten groeien. Ook is een organisatie altijd in beweging. Daarom hebben we continu aandacht en borging voor instroom en doorstroom om te zorgen dat de opgebouwde kennis niet verwatert. Daarnaast zorgen we met e-learning ervoor dat de kennis bij alle gebruikers actueel blijft en met herhaling en verdieping verder beklijft.