Flag English version
  • De Omgevingswet als veranderopgave

    80% resultaat met 20% inspanning

Flag English version
Insights Discovery // In de publieke sector // Binnen de Omgevingswet //

Cultuurvraagstuk

Een organisatiecultuur wordt vooral bepaald door HOE de mensen de dingen doen. Tel je alle individuele gedragsvoorkeuren bij elkaar op, dan geeft dat een organisatiecultuur. Wordt er vooral procesgericht gewerkt? Is er veel ruimte voor innovatie? Staat de ontwikkeling van de medewerker centraal? Is er juist sprake van een prestatiegerichte omgeving? Vanuit individuele bewustwording werken wij aan dragers en competenties voor een nieuwe cultuur.

Veranderopgave

De Omgevingswet bevat 5 hoofdopgaven. De Omgevingswet introduceert nieuwe waarden: andere vormen van participatie. Meer vertrouwen in burgers en ondernemers die eigen verantwoordelijkheid nemen. Rollen veranderen. Van toetsen naar adviseren. Van 'Nee, tenzij..." naar "Ja, mits...".  Overheden gaan (nog) meer integraal samenwerken. HOE pak je dat aan? En wat levert dat op? Het gaat om loslaten, verbinding maken, om mensenwerk. Connecting Colours is specialist in dit mensenwerk binnen de Omgevingswet

Zelfkennis

Wat wordt jouw rol in de Omgevingswet? Van jou wordt verwacht dat je meegaat in al die veranderingen, dingen anders gaat benaderen, andere rollen gaat vervullen. Andere competenties benutten.Das andere koek dan een nieuwe wet je eigen maken. Daarvoor moet je jezelf beter leren kennen, het gedrag van anderen beter leren inschatten. Hoe lastig is anderen vertrouwen geven voor jou? Begrijp je het gedrag van een ander echt goed? Hoe komt het dat jij en je collega elkaar niet zo goed begrijpen? Snappen we de burger en ondernemer nu echt? En hoe neem je ze mee? Het begint allemaal bij het beter begrijpen van je eigen gedragsvoorkeuren. Bijvoorbeeld met Insights.

PEAK

Een training of workshop organiseren om met gedragstijlen of competenties aan de slag te gaan is snel geregeld en een mooi start voor een verandertaject. De grote uitdaging komt daarna. Om te zorgen dat de ingezette ontwikkeling doorgaat en beklijft zetten wij onze PEAK methode in. Met deze methode krijgt u in vier stappen een plan waarmee wij of uzelf de implementatie vorm kan geven.