Flag English version
Flag English version
Insights Discovery // In de publieke sector //

Insights Discovery in de publieke sector

De opgaven van de overheid veranderen ingrijpend en razendsnel. Benut u het veranderpotentieel van uw organisatie? De Omgevingswet bijvoorbeeld introduceert een compleet nieuwe manier van werken binnen het fysieke domein. Hoe kunnen uw teams meer participeren en zelf organiseren? Vanuit Connecting Colours zien wij de volgende thema's:

Minder overheid, meer service

Stelsel- en wetswijzigingen buitelen in het openbaar bestuur over elkaar heen. Burgers en ondernemers verwachten dienstverlening op een hoger niveau. En de interactie met hen wordt steeds meer faciliterend.

Faciliterend samenwerken

Participatie is deelnemen aan de maatschappij. Je verantwoordelijk voelen voor de omgeving. Hoe betref je burgers en ondernemers bij de besluitvorming? En omgekeerd: hoe participeert de overheid in wijken en buurten?

Participatie

Dat vraagt nieuwe samenwerkingsarrangementen. Van bestuur EN ambtelijke organisatie. Van inspraak naar co-creatie. Samen nieuwe oplossingen bedenken. In de basis is daar een juiste attitude voor nodig en de juiste competenties.

Communicatie

Onze aanpak helpt bij het maken van de juiste verbinding met inwoners en ondernemers. Managen van verwachtingen, hen begrijpen vanuit hun belang en zorgen dat 'de overheid' als betrouwbare partner gezien worden.

Bewustworden

Wij houden van concreet. Dat gaat over bewustworden en DOEN. Bewustworden van de eigen kwaliteiten. En doen gaat over hoe je die kunt inzetten.

Competenties

Connecting Colours heeft een programma dat specifiek is gericht op het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor de Omgevingswet. Denk aan empathie, verbinding maken en helicopterview. Met persoonlijke- en teamontwikkelplannen helpen wij u bij uw reis.

Op deze thema's een passend antwoord

Met jarenlange ervaring bij zeer diverse organisaties heeft Connecting Colours het antwoord op bovenstaande vraagstellingen gevonden. Dankzij de juiste methodieken en instrumenten, maar vooral met de benodigde gedragsverandering hebben wij blijvende verbetering gerealiseerd. Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie/uitdaging kunnen betekenen? Wij plannen graag een vrijblijvende intake om ook uw vraagstelling te doorgronden!

 

Vrijblijvende intake

In een intake bespreken wij uw situatie, de specifieke uitdaging, de gewenste verandering en wanneer u tevreden bent. Daar passen wij onze aanpak, methodes en instrumenten op aan. Maar we geven ook aan wanneer wij een andere oplossing zien. Dit verwerken we in een voorstel op maat en brengen u eventueel in contact met een passende referentie.


Hans van Gurchom is mede-oprichter van Connecting Colours Non-Profit en is als ondernemende adviseur reeds 20 jaar actief in de semi-overheid. Als managing partner is hij verantwoordelijk voor onze implementaties in de publieke sector.